Konference Projektování pozemních komunikací

KONTAKTY

PRAGOPROJEKT, a.s., Oddělení publikačních a školicích činností
Thámova 181/20, 186 00 Praha 8
Telefon: 255 723 752
E-mail: svs@pragoprojekt.cz

Ing. Radka Knottová
Telefon: 255 723 755
E-mail: knottova@pragoprojekt.cz

Přípravný výbor

Jméno Telefon E-mail
Ing. Jiří Hruška 739 327 237
226 066 153
hruska@pragoprojekt.cz
Ing. Radka Knottová 606 522 341
255 723 755
knottova@pragoprojekt.cz
Ing. David Matoušek 739 327 256
255 723 753
matousek@pragoprojekt.cz
Ing. Ivan Rybák 739 327 218
485 234 517
rybaki@li.pragoprojekt.cz
Ing. Petr Svoboda 724 174 647
255 723 750
svobodap@pragoprojekt.cz
Ing. Dagmar Šimlerová 602 394 115
226 066 247
simlerovad@pragoprojekt.cz
Ing. Vladimír Veselý 602 622 560 vlavesely@seznam.cz
Ing. Dana Vojtíšková 724 225 723
226 066 337
vojtiskova@pragoprojekt.cz
Ing. Jan Zapletal 739 327 243
226 066 154
zapletal@pragoprojekt.cz